Værsøk

Sted, postnummer eller land

Uværsvarsler


Uværsentralene våre

Brukerbetingelser

Værsentral Norge

MeteoGroup Schweiz AG
Gaiserstrasse 47
9050 Appenzell
Sveits

Tel:  +41 71 791 09 00
Fax: +41 71 791 09 10
switzerland@meteogroup.com
http://www.meteogroup.com

Verwaltungsrat:
Donat Rétif     President
Simon Morgan     Vicepresident

Foretaksregister: Appenzell Innerrhoden
Firmanummer: CHE-106.725.065

BRUKERBETINGELSER

Beskrivelse av ytelser/erstatningsansvar
MeteoGroup Schweiz AG leverer sine ytelser i samsvar med anerkjente regler for meteorologisk vitenskap og teknikk. På grunn av de mange ulike faktorene som påvirker været, er det ikke alltid mulig å oppnå helt pålitelige prognoser for hvordan været faktisk vil bli. Ytelsene fra MeteoGroup Schweiz AG ugjør snarere prognoser basert på erfaringen med visse sannsynlighetsberegninger. Avvik fra den faktiske værsituasjonen vil ikke kunne unngås. På denne hjemmesiden stiller MeteoGroup Schweiz AG informasjon gratis til disposisjon. Ved bruk av denne informasjonen inngås ikke noen type kontrakt med MeteoGroup Schweiz AG. Bruken av all informasjon skjer på egen risiko. Ingen type garanti,erstatningsansvar eller annet ansvar påtas når det gjelder riktighet, nøyaktighet, aktualitet, tilgjengelighet, fullstendighet eller andre aspekter ved informasjonen. MeteoGroup Schweiz AG påtar seg ikke noen type ansvar, verken for materielle eller immaterielle, direkte eller indirekte skader som oppstår på grunn av bruk av denne nettstedet eller informasjon man kan få tilgang til der. Informasjonen på dette nettstedet er uforpliktende, og blir kun stilt til disposisjon for informasjonsformål. Den kan til enhver tid endres uten forutgående varsel. MeteoGroup Schweiz AG påtar seg utelukkende forpliktelser og erstatningsansvar for produkter eller tjenester på grunnnlag av aktuelle, kontraktfestede avtaler og i samsvar med den generelle forretningsbetingelsene i deres til enhver tid gjeldende versjon.

Copyright
Nedlasting eller utskrift av enkelte sider på dette nettstedet til privat, ikke-kommersiell og ikke-offentlig bruk er tillatt, dersom ingen Copyright-anmerkninger eller andre rettslig beskyttede betegnelser fjernes. Ved nedlastning eller kopiering av innhold, bilder eller andre filer overdras ingen rettigheter til innholdet. Opphavsrett og andre rettigheter til innhold, bider eller andre filer tilhører utelukkende MeteoGroup Schweiz AG eller andre, spesielt nevnte rettighetshavere. Mangfoldiggjøring eller videreformidling av elementer, samt oppkobling (koblinger) eller annen bruk av dette nettstedet til kommersiell eller offentlig bruk er ikke tillatt uten skiftlig forhåndssamtykke fra MeteoGroup Schweiz AG.

Koblinger
MeteoGroup Schweiz AG er ikke forpliktet til å kontrollere de nettstedene som er forbundet med dette nettstedet og påtar seg ingen form for ansvar for innholdet og tilbudene på disse nettstedene.

Personvern
For behandling av oppdragsforespørsler kan MeteoGroup Schweiz AG bearbeide brukerens personopplysninger innenfor rammen av personvernlovgivningen i inn- og utland og la tredjeparter bearbeide disse opplysningene. Ellers benyttes de opplysningene som formidles til MeteoGroup Schweiz AG via aktive funksjoner kun for å bearbeide oppdrag og ikke gitt videre til tredjeparter. Kundeopplysninger kan bli behandlet og lagret for statistiske formål. Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. („Google“). Google Analytics bruker såkalte „cookies“, tekstfiler som lagres på PCen din og muliggjør en analyse av din bruk av nettstedet. Den informasjonen som fremkommer via cookies (informasjonskapsler) om din bruk av dette nettstedet (inkludert IP-adressen din) overføres til en Google-server i USA og lagres der. Google bruker denne informasjonen for å analysere din bruk av nettstedet for å sammenstille rappporter om aktiviteten på nettstedet og for å yte ytterligere tjenester som er forbundet med bruken av nettstedet og internettbruk. I enkelte tilfeller vil også Google videreformidle denne informasjonen til tredjeparter, der dette pålegges ved lov eller der tredjeparter bearbeider disse opplysningene på oppdrag av Google. Google vil aldri forbinde din IP-adresse med andre opplysninger fra Google. Du kan forhindre installasjon av cookies ved å innstille dette i nettleserprogramvaren din; vi gjør deg oppmerksom på at du, hvis du foretar denne innstillingen, muligens ikke kan benytte alle funksjonene på dette nettstedet fullt ut. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i at opplysninger samles om deg via Google på den måten som er beskrevet tidligere i teksten og til de forannevnte formål.

Kilder:
- UK MetOffice
- NCEP/NOAA
- Environment Canada
- DWD (German Weather Service)
- MeteoSchweiz (Swiss Weather Service)
- German Military Geophysical Office
- Flood warning centres of Baden-Wurttemberg and Bavaria
- (BMU) German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety