Værsøk

Sted, postnummer eller land

Uværsvarsler


Uværsentralene våre

Luftstrømmer i Norge

Vind eller vindstille? Luftstrømsfilmen viser hvordan deler av luften beveger seg og slik også vindforholdene. Bakgrunnsfargingen viser lufttemperaturen.