Værsøk

Sted, postnummer eller land

Uværsvarsler


Uværsentralene våre

Animation theta-e

Animasjon Theta-e (Ekvipotensiell temperatur)

 

Theta-e: Ekvipotensiell temperatur
er temperaturen en pakke av luft vil nå hvis all vanndampen i pakken var å kondensere, og pakken ble brakt adiabatisk til atmosfæretrykk på 1000 hPa (havnivå).”