Værsøk

Sted, postnummer eller land

Uværsvarsler


Uværsentralene våre

Værstasjonene

Radar

Radar Norge Radar NorgeRadar Norge

Sky- og nedbørsfilem

Sky- og nedbørsfilem Norge

Temperatur

Temperatur Norge

Karter viser fordelingen av værstasjonene i Norge, for de aktuelle data og punktprognosene. Værstasjonene måler som regel lufttemperatur og luftfuktighet (alltid 2 meter over bakkenivå), vindhastighet og vindretning (10 meter over bakkenivå), samt antall soltimer, nedbørsmengde og lufttrykk.

Med hjelp av våre statistiske prognoseprosesser er vi i stand til å beregne en punktprognose for hver værstasjon som tar stedets særegenheter i betraktning.